3-material-types-for-sofa-cover

วัสดุ 3 ประเภท ที่นิยมใช้หุ้มโซฟา

วันที่ 07 ก.ย.  2559

 โซฟาเป็นเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยมชิ้นหนึ่งหากจะเลือกโซฟาตัวใหม่มาใช้งานสักตัว ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เรานำมาใช้ในการตัดสินใจ ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ รูปทรง หรือเลือกจากวัสดุที่นำมาผลิต วัสดุที่นำมาประกอบ ซึ่งเราจะเห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุดก็คือวัสดุที่นำมาหุ้มโซฟา วัสดุที่นำมาหุ้มโซฟาเราสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ หนังแท้ หนังเทียม และผ้า

Read More