โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สุดยอด 9 โครงการ จากพ่อหลวง ร.9 สู่ประชาชน

วันที่ 03 ธ.ค.  2559

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในการขึ้นครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระองค์มีโครงการมากมายที่ช่วยพัฒนาประเทศ พัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ทุกคนได้อยู่ดีมีสุข

Read more about สุดยอด 9 โครงการ จากพ่อหลวง ร.9 สู่ประชาชน

ภาพบรรยากาศการร่วมกราบสักการะถวายความอาลัย

วันที่ 26 ต.ค.  2559

ภาพบรรยากาศการร่วมกราบสักการะถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูโฮม จากสาขาต่างๆ ทั้ง 8 สาขา เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 Read more about ภาพบรรยากาศการร่วมกราบสักการะถวายความอาลัย

ดูโฮมถวายอาลัย

ดูโฮม พร้อมใจน้อมเกล้าฯ. ถวายความอาลัย

วันที่ 22 ต.ค.  2559

ดูโฮม พร้อมใจน้อมเกล้าฯ. ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read More

คำสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

คำสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

วันที่ 21 ต.ค.  2559

“การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็น […]