คำสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

คำสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

วันที่ 21 ต.ค.  2559

“การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็น […]