รถสูบน้ำโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 26 มิ.ย.  2560

โซล่าเซลล์ พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีัอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

 

ข้อดี ของการใช้โซล่าเซลล์ที่ต้องรู้

 • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง
 • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
 • มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
 • ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด
 • สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆ ได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
 • ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ
 • เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด
 • ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ
 • ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

รถสูบน้ำโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนปั๊มน้ำให้ทำงาน สามารถใช้แผงฯโซล่าเซลล์ชาร์จประจุแบตฯได้เต็มภายใน 6 ชม. สามารถใช้งานไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน (หลังจากชาร์จแบตฯเต็ม) สามารถสูบน้ำได้ในปริมาณน้ำประมาณ 1,500 ลิตรต่อชั่วโมง ระยะทางที่เครื่องสูบน้ำทำงานได้มีประสิทธิมากที่สุด สามารถสูบน้ำลึกได้ 8 เมตร,สามารถส่งน้ำไกลได้ 400 เมตร,สามารถส่งน้ำสูงได้ 20 เมตร

 

 

จุดเด่นของรถสูบน้ำโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

 • สามารถใช้งานเครื่องสูบน้ำได้ทุกที่ที่มีแสงแดดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงฯโซล่าเซลล์
 • สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการใช้เครื่องสูบน้ำแบบเดิมได้ 100%
 • อายุการใช้งานยาวนาน โดยแผงโซล่าเซลล์นั้นโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 20 ปี กรณีที่ไม่เกิดชำรุดแตกเสียหายจากอุบัติเหตุ ขณะที่ปั๊มน้ำนั้นก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 5 ปีโดยเฉลี่ย กรณีใช้งานตามความเหมาะสม ไม่โหมใช้งานจนหนักเกินไป
 • เป็นรูปแบบของพลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ปลดปล่อยมลพิษหรือของเสียสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ
 • สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในหลายรูปแบบ เช่น สามารถใช้กับระบบน้ำสปริงเกอร์ ,น้ำหยด, สูบน้ำเก็บไว้ในแทงค์ได้ เป็นต้น

ส่วนประกอบประกอบไปด้วย

 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด Poly 150 วัตต์
 • เครื่องสูบน้ำปั๊มชัก ขนาดท่อ 1 นิ้ว
 • มอเตอร์ DC 12/24V ขนาด 500 วัตต์
 • แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 45 แอมป์
 • รถเข็นและโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์
 • ชุดตู้พร้อมเครื่องควบคุมระบบการชาร์จ 10 แอมป์ 12 โวลต์ และเบรกเกอร์
 • กุญแจ 2 ดอก
 • คู่มือการใช้งาน
 • ใบรับประกัน รับประกันแผงฯ 1 ปี ,แบตฯ 12 เดือน ,มอเตอร์ 6 เดือน ,เครื่องสูบน้ำ 6 เดือน และ เครื่องควบคุมการชาร์จ 1 ปี

วิธีใช้งานที่ถูกต้อง

 • ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องสูบน้ำ
 • เติมน้ำมันเครื่องให้กับเครื่องสูบน้ำในปริมาณที่เหมาะสม (ก้านวัดระดับปริมาณน้ำมันเครื่องให้ได้ระดับเลข 3)
 • ต่อระบบทางน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำ ด้วยสายยางชนิดแข็ง หรือท่อ PVC
 • ต่อระบบทางน้ำออกเครื่องสูบน้ำ ด้วยสายางทั้วไป หรือท่อ PVC
 • กรอกน้ำให้เต็มในระบบทางน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำ เพื่อพร้อมใช้งาน
 • ขั้นตอนการใช้งานตู้ควบคุมง่ายๆดังนี้
 • เปิดสวิตซ์ควบคุมการทำงานแบตเตอรี่เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และตรวจสอบสถานะปริมาณของแบตเตอรี่ก่อนใช้ทุกครั้ง
 • เปิดสวิตซ์ควบคุมการทำงานแผงโซล่าเซลล์ และนำแผงตากแดดเพื่อเป็นการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน
 • เปิดสวิตซ์ควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำทุกครั้งที่ใช้งาน และปิดสวิตซ์เมื่อหยุดใช้งาน

การบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนาน

 • ในส่วนของแผงโซล่าเซลล์นั้น ควรมีการเช็ดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ผ้าสะอาดหรือใช้น้ำฉีดที่แผงได้เลย เนื่องจากระบบแผงโซล่าเซลล์นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับกลางแจ้ง พร้อมสำหรับการถูกฝนถูกลม (แต่ถ้าเป็นลูกเห็บ แผงโซล่าเซลล์สามารถป้องกันได้ในระดับนึงเท่านั้น) ส่วนความถี่ในการทำความสะอาด แนะนำให้ทำเป็นประจำเมื่อเห็นว่าสกปรก หรือถ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีฝุ่นละอองมาก ก็แนะนำให้ทำบ่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพราะฝุ่นหรือคราบสกปรก จะทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์ด้อยลง และทำให้การผลิตไฟฟ้าทำได้อย่างไม่เต็มที่
 • ในส่วนของเครื่องสูบน้ำ ควรใช้งานอย่างพอเหมาะพอดี ให้เหมาะสมกับกำลังของเครื่อง ไม่ควรโหมใช้งานหนักมากเกินไป เพราะแม้จะไม่ทำให้ปั๊มเสียในทันทีทันใด แต่จะเกิดความเสียหาย และทำให้อายุการใช้งานของปั๊มลดน้อยถอยลง นอกจากนี้ ในส่วนของสายพานมู่เล่ย์ ก็ควรมีการหมั่นตรวจตราความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอด้วย
 • ในส่วนของแบตเตอรี่ควรตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเติมน้ำเมื่อน้ำในเบตเตอรี่ขาด (ไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำแห้งอาจทำให้เสียหายได้)
 • ในส่วนของการเปิดใช้งานเครื่องสูบน้ำควรใช้งานให้เหมาะสมกับปริมาณของแบตเตอรี่ที่มีอยู่เมื่อแบตเตอรี่มีสถานะใกล้หมดควรหยุดใช้งานทันที และทำการชาร์จให้แบตฯให้เต็มก่อนการใช้งานทุกครั้ง

หาซื้อได้ที่ ดูโฮม ศูนย์ค้าส่งและปลีกวัสดุบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทุกสาขาใกล้บ้าน เปิดบริการทุกวัน

ที่ตั้งสาขาคลิก http://bit.ly/2tZXn4S สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1746

และสามารถสั่งซื้อได้ทาง ดูโฮม ช้อปออนไลน์ สั่งด่วน..ส่งเร็ว คลิก http://bit.ly/2rRExME

ช้อปง่ายๆเพียงปลายนิ้ว บริการจัดส่งทั่วประเทศ สอบถามโทร. 02-5779877 ครบ ถูก ดี ที่ ดูโฮม

เรียบเรียงโดย : Dohome Guide


รายการสินค้าที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น