ดูโฮม ร่วมทำบุญ จัดสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง หลังใหม่

วันที่ 01 ธ.ค.  2560

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ได้จัดพิธีบวงสรวงเพื่อรื้อถอนพระวิหาร พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง หลังเดิมขึ้น

โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี , พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง , คณะผู้บริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด , บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป , บริษัท ยงกิจอลูมิเนียม จำกัด , บริษัท ยงสวัสดิ์ อินเตอร์ กรุ๊ป , หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ , พุทธศาสนิกชน ชาวอุบลราชธานี ร่วมกัน ประกอบพิธีบวงสรวงเทพอารักษ์ ในพิธีครั้งนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา สวดทักษิณานุประทาน และประกอบพิธีทุบรื้อถอนพระวิหารเป็นปฐมฤกษ์

พระวิหาร อันเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินแปลง องค์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี มีอายุมาแล้วกว่า 200ปี ปัจจุบันพระวิหารบางส่วนเกิดการชำรุดทรุดโทรมลง จึงได้มีการร่วมกันจัดสร้าง พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงหลังใหม่ขึ้น โดยจะมีการก่อสร้าง ณ บริเวณวิหารฯ หลังเก่า ด้วยมูลค่าการก่อสร้างกว่า 80 ล้านบาท เพื่อสร้างพระวิหารให้เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่อินแปลง องค์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี เป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไป พร้อมถวายเป็นพุทธบูชา และ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาสืบไป

ทั้งนี้ บริษัท ดูโฮม จำกัด โดยคุณอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร คุณนาตยา ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนถวายปัจจัย จำนวน 3,000,000 บาท พร้อมกับ คุณแม่เง็กเนย ไชยสงคราม ประธานที่ปรึกษา บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป สมทบทุนถวายปัจจัย จำนวน 50,000 บาท คุณมะลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป สมทบทุนถวายปัจจัย จำนวน 50,000 บาท คุณอรปภา ไชยสงคราม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยงกิจอลูมิเนียมจำกัด สมทบทุนถวายปัจจัย จำนวน 50,000 บาท และคุณสุจินต์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยงสวัสดิ์ อินเตอร์ กรุ๊ป สมทบทุนถวายปัจจัย จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นเงินสมทบทุนถวายปัจจัยในครั้งนี้ จำนวน 3,200,000 บาท

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จะดำเนินการรื้อถอนพระวิหาร พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง หลังเดิม ซึ่งจะมีเครื่องจักรและเศษวัสดุอันอาจก่อให้เกิดอันตราย ไม่สะดวกต่อพุทธศาสนิกชนในการเข้านมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทางวัดจึงประกาศให้พื้นที่ภายในพระวิหารเป็นเขตรื้อถอน สงวนเฉพาะสงวนเฉพาะสำหรับการดำเนินการรื้อถอนฯ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 22 วัน

แสดงความคิดเห็น