ดูโฮม พร้อมใจน้อมเกล้าฯ. ถวายความอาลัย

วันที่ 22 ต.ค.  2559

ดูโฮม พร้อมใจน้อมเกล้าฯ. ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดูโฮมถวายอาลัย

วันนี้ (22 ตุลาคม 2559 ) เวลา 7.20 น. คณะผู้บริหารบริษัท ดูโฮม จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ทั้ง 8 สาขารวมมากกว่า 4,000 คน ร่วมกันกราบสักการะถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ บริเวณลานจอดรถบริษัทดูโฮม

โดยมี คุณอดิศักดิ์   ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำกล่าวคำไว้อาลัยต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

หลังจากนั้น คุณอดิศักดิ์   ตั้งมิตรประชา ได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 9 นาที เพื่อเป็นการแสดงออกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาการครองราชย์นานกว่า 70 ปี โดยนับตั้งแต่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ ก็ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร ทำให้ประชาชนดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีสันติสุขอยู่มาจนปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยังจัดโต๊ะ สมุดลงนามถวายอาลัย ให้คณะผู้บริหารและพนักงานรวมถึงประชาชนโดยรอบ รวมลงนามแสดงความอาลัยถวายฯ ที่ บริษัทดูโฮม จำกัด ทุกสาขา ในโอกาสนี้ด้วย

 

This slideshow requires JavaScript.

แสดงความคิดเห็น