ดูโฮม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายกระเบื้องเพื่อบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ วัดป่าใหญ่ จ.อุบลฯ

วันที่ 27 ก.ย.  2560

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จำกัด โดยคุณเง็กเนย ไชยสงคราม คุณอดิศักดิ์-คุณนาตยา ตั้งมิตรประชา คุณสุวัจนี ตั้งมิตรประชา คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด ได้ร่วมกันเดินทางไปถวายกระเบื้อง ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

วัดมหาวนาราม เดิมชื่อว่า วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันจนติดปากว่า วัดป่าใหญ่ วัดเก่าแก่ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2322 อันเป็นที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าใหญ่อิทร์แปลง รวมถึงเป็นแหล่งวิชาการศึกษาทุกระดับชั้นตลอดจนถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ดูโฮมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถในครั้งนี้

บริษัท ดูโฮม จำกัด จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญร่วมกันโดยสามารถถวายปัจจัยและอื่นๆในการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี

เรียบเรียงโดย : Dohome Guide


แสดงความคิดเห็น