ดูโฮมมอบรางวัลสนับสนุนนักเรียนคนเก่ง ในการประกวดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 01 ส.ค.  2560

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จำกัด นำโดยคุณธนภณ อุดมฉิมพลี ผู้จัดการสาขาพระราม 2 คุณอณุธิดา จำปามั่น ผู้จัดการฝ่ายบริการ คุณนันทวรรณ บุตรโคตร ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณโศรยา สมุทรศรี  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงาน ร่วมมอบของรางวัลสนับสนุนให้แก่นักเรียนคนเก่ง ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 159 รางวัล ที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) จังหวัดสมุทรสาคร อาทิ อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน พร้อมน้ำดื่ม ได้รับเกียรติจาก คุณเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน

เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยเด็กๆ และเยาวชนได้มีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชาติ ทางบริษัท ดูโฮม จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของทุกโรงเรียน และขอเป็นกัณลยาณมิตรที่ดีตลอดไป

เรียบเรียงโดย : Dohome Guide


แสดงความคิดเห็น