ดูโฮม มอบเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันที่ 25 ก.ค.  2560

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จำกัด นำทีมโดยคุณดำเนิน ถาดจังหรีด ผู้จัดการสาขานครราชสีมา พร้อมทีมพนักงาน เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมความดันเคลื่อนย้ายได้ รุ่น Stellar 150 พร้อมรถเข็นสำหรับวางเครื่อง มูลค่า 420,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โดยมีนายแพทย์บัญชา สุขอนันต์ชัย และนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบ เป็นภารกิจหนึ่งที่ บริษัท ดูโฮม จำกัดได้ทำกิจกรรมคืนกำไรเพื่อสังคมมาโดยตลอด

สำหรับเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมความดันเคลื่อนย้ายได้ รุ่น Stellar 150 พร้อมรถเข็นสำหรับวางเครื่องนี้ ทางโรงพยาบาลจะได้นำไปใช้รักษาผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยในการหายใจของผู้ป่วย ที่ไม่สามารถหายใจได้เอง หรือช่วยพยุงการหายใจในผู้ป่วยที่หายใจเองได้ไม่เพียงพอต่อไป

เรียบเรียงโดย : Dohome Guide


แสดงความคิดเห็น