ดูโฮมมอบน้ำดื่มเย็นชื่นใจในโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสฯ

วันที่ 22 มิ.ย.  2560

ดูโฮมศูนย์ค้าส่งและปลีกวัสดุบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมสนับสนุน น้ำดื่มเย็นชื่นใจ ให้กับกิจกรรมสร้างประโยชน์ดีๆเพื่อสังคม ในโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จำกัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลำพูน และชมรมคนรักน้ำ ร่วมแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวา ณ คลอง 9 ศอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

ผักตบชวานั้น เป็นวัชพืชที่มีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มน้ำอะเมซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต้ เนื่องจากมีอัตราการเจริญ เติบโตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นพืชที่มีทุ่นลอย อยู่ได้ทั้งในน้ำนิ่งและน้ำไหล มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทั้งทางเมล็ดและการแตกหน่อ ดังนี้จึงทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศและก่อผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ผักตบชวาเป็นพืชที่ขยายพันธุ์เร็ว ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการกำจัด ระบบนิเวศเสียหาย ชาวบ้านที่อาศัยใกล้แหล่งน้ำก็ต้องประสบปัญหากับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ผักตบชวามีมากที่สุดในช่วงหน้าฝนนี้ จึงต้องช่วยกันทำความสะอาด ซึ่งในครั้งนี้ ดูโฮมสนับสนุนน้ำดื่มสดชื่น ให้กับหลายภาคส่วนที่มาร่วมแก้ไขปัญหาโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสฯ และการร่วมมือกันในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จผ่านไปด้วยดี โดยการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดี และ บริษัท ดูโฮม จำกัด จะเป็นผู้ให้ทำประโยชน์คืนสู่ลูกค้า ชุมชน และ สังคม ดังที่ทำตลอดมาและตลอดไป

เรียบเรียงโดย : Dohome Guide


 

รายการสินค้าที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น