ดูโฮม ขอเป็นผู้ให้ คืนสู่ลูกค้า ชุมชน และสังคม

วันที่ 20 มิ.ย.  2560

ดูโฮมศูนย์ค้าส่งและปลีกวัสดุบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขอเป็นผู้ให้คืนสู่ลูกค้า ชุมชน และสังคม โดยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จำกัด นำทีมโดยท่านประธาน คุณอดิศักดิ์ และคุณนาตยา ตั้งมิตรประชา รวมถึงคุณอริยา ตั้งมิตรประชา และคุณสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ พร้อมพนักงานดูโฮม ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการ รักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ ให้กับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน 2,000,000บาท  เพื่อการแพทย์ที่ทันสมัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

Read More