Checklist! ไอเทมที่ต้องมี สงกรานต์นี้สนุกแน่!!

วันที่ 31 มี.ค.  2560

สงกรานต์ สงกรานต์ สนุกสนาน ประเพณีไทย หลายๆคนคงตั้งตารอคอยกันแล้ว และก็ใกล้เข้ามาทุกทีๆแล้วสำหรับประเพณี สงกรานต์ ( Songkran Festival ) หรือ วันปีใหม่ตามประเพณีไทย ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน สำหรับกิจกรรมที่ควรทำในประเพณีสงกรานต์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่โบราณเริ่มจาก เข้าวัดทำบุญ พบปะญาติมิตร  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และตบท้ายด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ 

Read More